top of page

Pla de Control de Plagues

Desinsectacions i Desratitzacions Contractes anuals i/o pressupostos a mida

  • 1 hora
  • Pressupost previ
  • La ubicación del cliente

Descripción del servicio

La DESINSECTACIÓ es basa en el control integrat, començant bàsicament en tractaments preventius, correctors i finalment control actiu. El control actiu es centra en la lluita química biorracional (feromones, hormones, esquers i d'altres) contra escarabats de cuina o cuques, puces, mosques, xinxes, mosquits, vespes, arnes, mes altres artròpodes com aranyes, àcars, i certs miriàpodes. La DESRATITZACIÓ es basa en el control integrat, començant bàsicament en tractaments preventius, correctors i finalment control actiu contra ratolins, rates, talpes. El tractament de xoc es basa en dos punts, primer el preventiu (tapar forats, control abiòtic, conscienciació i mals hàbits, neteja en general.) i segon el control corrector o actiu, aquest es basa en la col·locació d’esquers amb anticoagulants en caixes hermèticament tancades i senyalitzades.


Detalles del contacto

+376 837115

informesautocontrol@gmail.com

C/ Guillem Areny núm. 10 3r pis


bottom of page